Premiepension

Vad är premiepension (PPM) och hur fungerar det?

En del av den allmänna pensionen dit 2,5 % av din lön avsätts
Pengarna placeras i fonder som du själv får välja
Det finns knappt 800 fonder att välja mellan
Se hur mycket pengar du har på kontot i det orange kuvertet
Byt fonder via www.pensionsmyndigheten.se

En del av lönen avsätts
Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Av dessa går 2,5 procent till premiepensionen (upp till ett maxbelopp av 7,5 inkomstbasbelopp => 406 700 kr år 2015).

Vad påverkar?
Det som påverkar storleken på premiepensionen är din lön samt oftast även när du väljer att gå i pension, även löneutvecklingen i Sverige påverkar. Du kan också påverka själv via de premiepensionsfonder du väljer. Det finns knappt 800 fonder att välja mellan. Nya pengar sätts varje år in på ditt premiepensionskonto. Har du inte valt några fonder placeras pengarna automatiskt i Premiesparfonden som förvaltas av sjunde AP-fonden. Fondbytena gör du via Pensionsmyndighetens hemsida www.pensionsmyndigheten.se, du kan även göra bytet via vissa banker och försäkringsbolag. I det orange kuvertet kan du se hur mycket pengar du har sparat ihop till i dagsläget.

Andra regler
Om du är född 1953 eller tidigare får du även pension från det gamla systemet. Då går en lägre andel till premiepension. Förutom för vanligt arbete ger även bland annat värnpliktstjänstgöring, studier, vård av barn, sjukpenning, sjukersättning och vårdbidrag pensionsrätter. Du kan själv välja när du vill ta ut den allmänna pensionen, från 61 år och uppåt. När du tar ut pensionen beskattas den som inkomst av tjänst. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever. Det finns även något som kallas garantipension. Det är ett grundskydd för dig med låg eller ingen inkomst och finansieras via skatten.
Översikt av Compricers partners

Läs mer om premiepension

Om att välja fonder i PPM
Premiepensionspengarna placeras i fonder. Du väljer själv vilka fonder dina pensionspengar ska placeras i. Du har möjlighet att välja upp till fem fonder och du kan byta fonder utan kostnad.

Varje år kommer det in nya pengar och dessa placeras enligt ditt senaste val. Om du aldrig har gjort något val placeras pengarna i AP7 Såfa som förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden.

Du ser dina fonder på ett personligt konto hos Pensionsmyndigheten. Där kan du logga in för att se över ditt fondinnehav och byta fonder. Välj fonder utefter din placeringshorisont och ditt övriga sparande. Du kan titta på historisk avkastning när du ska välja fonder, men en bra historisk avkastning betyder inte nödvändigtvis en bra framtida avkastning.

Tänk också på förvaltningsavgiften. Över många år betyder en hög förvaltningsavgift att du betalar mycket avgifter till fondbolaget. Jämför avgifter med andra fonder inom samma kategori för att få en uppfattning hur höga avgifter den fond du är intresserad av har.

Aktiefonder
Innehåller till största del aktier. Värdet varierar mer över tiden än i räntefonder och blandfonder. Högre risk men på lång sikt större möjlighet till en bättre värdeförändring än räntefonder och blandfonder.

Blandfonder
Innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Har normalt en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder. Risken skiftar dock mellan olika blandfonder, eftersom fördelningen mellan aktier och räntor varierar. En högre andel aktier ökar risken, men också fondens tillväxtmöjligheter. Det motsatta gäller med en högre andel räntor.

Räntefonder
Innehåller enbart räntebärande värdepapper, till exempel obligationer. Räntefonder varierar normalt inte särskilt mycket i värde, utan ger en stabil värdeförändring. Det gör att räntefonder generellt sett har lägre risk än aktiefonder och blandfonder. Samtidigt finns inte samma möjligheter till en högre värdeökning.

Generationsfonder
Vänder sig till sparare i en viss åldersgrupp. Generationsfonder är konstruerade så att de innehåller mest aktier när det är lång tid kvar till pensionen. Sedan flyttas pengarna stegvis från aktier till räntebärande värdepapper ju närmare pensionsåldern du kommer.

Ordlista pension
Är det något ord du inte förstår? Läs vår pensionsordlistan.